YOLO BUT MOLLO – PRESS RELEASE

The Pilsen City Police is training students from five countries about cyberbullying as part of the Erasmus project “Yolo but Mollo”.

Czech Republic, Pilsen, hotel Trend Kovářská 13a – Tuesday 11.10.2022, 10:00-11:30

This fall, we were pleased to welcome 25 students and 10 teachers from Italy, Romania, France, North Macedonia and Turkey as part of the Erasmus program “Yolo but Mollo” in Pilsen, Czech Republic. The teams will arrive in Pilsen on Monday, October 10. and in the coming days we plan to hold several workshops and activities about bullying and especially cyberbullying.

The main training workshop on cyberbullying will be led by an expert Bc. Pavel BERÁNEK, MBA, Head of the Crime Analysis and Prevention Department of the Pilsen Municipal Police. The workshop takes place at the Trend Hotel Kovářská 13a – Tuesday 11 October 2022, 10:00-11:30.

As part of the cultural program, the teams will visit the TECHMANIA SCIENCE CENTER and an excursion to the PLZEN BREWERY.

On Friday 14.10. students will share presentations for the theme: THE COUNTLESS POSSIBILITIES OF THE INTERNET – internet-related jobs and careers as well as how students use the internet in their daily lives and school careers in a positive way.

Contact person:

Bogdan Yablinskiy – Program Coordinator

Mob. +420 724 259 802

bogdan.yablinskiy@gmail.com

http://yoloerasmus.eu/

 yolobutmollocz

YOLO BUT MOLLO – TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská policie Plzeň školí studenty z pěti zemí o kyberšikaně v rámci projektu Erasmus „Yolo but Mollo“.

Česká republika, Plzeň, hotel Trend Kovářská 13a – úterý 11.10.2022, 10:00-11:30

Letos na podzim v rámci programu Erasmus „Yolo but Mollo“ v Plzni v České republice jsme rádi přivítali 25 studentů a 10 učitelů z Itálie, Rumunska, Francie, Severní Makedonie a Turecka. Týmy přijedou do Plzně v pondělí 10.10. a v nejbližších dnech plánujeme uskutečnit několik workshopů a aktivit o šikaně a zejména kyberšikaně.

Hlavní Tréninkový workshop o kyberšikaně povede odborník Bc. Pavel BERÁNEK, MBA, Vedoucí odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň. Workshop se koná v hotelu Trend Kovářská 13a – úterý 11.10.2022, 10:00-11:30.

V rámci kulturního programu týmy navštíví TECHMANIA SCIENCE CENTER a exkurzi do PLZEŇSKÉHO PIVOVARU.

V pátek 14.10. studenti se podělí o prezentace na téma: NEČETNÉ MOŽNOSTI INTERNETU – práce a kariéra související s internetem a také to, jak studenti pozitivním způsobem využívají internet ve svém každodenním životě a ve školní kariéře.

Kontaktní osoba:

Bogdan Yablinskiy – Koordinátor programu

Mob. +420 724 259 802

bogdan.yablinskiy@gmail.com

http://yoloerasmus.eu/

 yolobutmollocz